Психологічні детермінанти перфекціонізму в умовах бізнес-середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У першому розділі наводиться аналіз теоретико-методологічних прояву перфекціонізму, виокремлення типів та особливостей. У другому розділі проводиться емпіричне дослідження детермінантів перфекціонізму у працівників бізнес-сфери та визначення типу перфекціонізму, який притаманний працівникам компанії. У третьому розділі розроблену та апробовано тренінгову програму на уникнення перфекціонізму та професійного вигорання. The first chapter provides an analysis of the theoretical and methodological perfectionism manifestations, the identification of types and features. The second part of the work contains the practical research of perfectionism determinants in business employees and the identification of their types. In the third section, a training program for the unification of perfectionism and professional burnout is developed and tested.
Опис
Ключові слова
перфекціонізм, лідер, самооцінка, критика, perfectionism, leader, self-assessment, criticism
Бібліографічний опис
Кулій О. С. Психологічні детермінанти перфекціонізму в умовах бізнес-середовища : кваліфікаційна робота / О. С. Кулій ; наук. кер. І. О. Пєтухова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т, соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 85 с.