Бюджетне планування та прогнозування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Систематизовано викладено теми навчального матеріалу з дисципліни «Бюджетне планування та прогнозування», подано питання для самоперевірки та семінарських занять, наведено тестові завдання та теми рефератів. Для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, працівників фінансових органів та установ. The study guide contains a systematic presentation of “Budget planning and forecasting” discipline, self-preparation questions and seminar classes, test tasks and essay topics. The study guide is intended for applicants for higher education in economic specialties, graduate students, teachers of higher education institutions, employees of financial institutions and institutions.
Опис
Ключові слова
бюджетне планування, бюджетне прогнозування, методи бюджетного планування та прогнозування, доходи бюджету, видатки бюджету, бюджетний процес, бюджетна політика, budget planning, budget forecasting, budget planning and forecasting methods, budget revenues, budget expenditures, budget process, budget policy
Бібліографічний опис
Коляда Т. А. Бюджетне планування та прогнозування : навч. посіб. / А. Т. Коляда ; Державний податковий університет. ‒ Ірпінь, 2022. ‒ 192 с.