Теоретичні основи та сутність економічної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економіка промисловості
Анотація
В статті систематизовано та узагальнено підходи до визначення поняття «економічна безпека». Дана характеристика визначенням та термінам, що визначають сутність економічної безпеки як економічної категорії. Сформульовано та обґрунтовано авторське бачення щодо визначення цього поняття. The approaches to the definition of «economic security» are summarized in the article. Characteristics of the definitions that define the essence of economic security as an economic category are given. Author's vision regarding the definition of the term is formulated and justified.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, національна безпека, національна економіка, економічна система, інтереси, загрози., economic security, national safety, national economy, economic system, interests, threats.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Теоретичні основи та сутність економічної безпеки України / В. В. Мартиненко // Економіка промисловості. – 2010. – № 3 (51). – С. 41–47.
Зібрання