Зарубіжний досвід розв`язання податкових конфліктів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У тезі розглянуто питання проблеми податкового законодавства держави. А також, проведено порівняльний аналіз вирішення податкових конфліктів у зарубіжних країнах. The thesis the issue of the tax legislation of the state is considered. Also, a comparative analysis of tax conflicts in foreign countries was conducted.
Опис
Ключові слова
податкові конфлікти, зарубіжний досвід., tax conflicts, foreign experience.
Бібліографічний опис
Касьяненко Л. М. Зарубіжний досвід розв`язання податкових конфліктів / Л. М. Касьяненко //Фіскальна політика : теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : зб.тез допов. ІI Міжнар. наук.-практ. конф., 23 листопада 2018 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права УДФСУ [та ін.]. – Ірпінь , 2018. – у 2- х ч., Ч. 1. – С. 189 –191.– (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т.121).
Зібрання