Біографістика в контексті дослідження історії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Чернівецького університету
Анотація
У статті автор простежує значення біографістики у дослідженні історії. Розкрито значення біографічних досліджень як важливої складової гуманітарної науки та культури. Висвітлено тенденції розвитку сучасної вітчизняної біографістики. The article traces the importance of biography in the study of history. The significance of biographical research as an important component of humanities and culture is revealed. The trends in the development of modern national biography are highlighted.
Опис
Ключові слова
біографістика, інтелектуальна історія, біографія, ідеал, культура, biography studies, intellectual history, biography, ideal, culture
Бібліографічний опис
Готра О. Б. Біографістика в контексті дослідження історії [Електронний ресурс] / О. Готра // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 684-685. – С. 147–151.
Зібрання