Сутність та вимоги до подання короткої ввізної декларації в країнах ЄС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Кіровоград : КНТУ
Анотація
У статті розкрито сутність та роль короткої ввізної декларації (ENS) у процесі здійснення попереднього інформування про переміщення товарів. Проаналізовано відомості, що наводяться у ENS залежно від виду транспорту, яким переміщуються вантажі та наявності спеціального статусу. Наведено терміни та форми подання короткої ввізної декларації й окреслено порядок подання та корегування у ній відомостей. The article reveals the essence and role of import summary declaration (ENS) in the process of prior notification of the movement of goods. Analyzed the information provided to ENS depending on the type of vehicle which transported goods and the availability of special status. Shows the timing and the presentation of the import declaration and a brief outline procedures for submitting and correcting information in it.
Опис
Ключові слова
коротка ввізна декларація (ENS), попереднє інформування, терміни подання ENS, entry – summary declaration, preliminary information, the date on which ENS
Бібліографічний опис
Руда Т. В. Сутність та вимоги до подання короткої ввізної декларації в країнах ЄС / Т. В. Руда, С. А. Попель // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 28. – С. 61–68.
Зібрання