Формування національної самосвідомості студентів засобами курсу «Культура українського народу»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Теорія і методика професійної освіти
Анотація
У статті досліджено важливість реалізації культурологічного підходу до формування змісту вищої освіти в Україні, сутність якого полягає у вихованні національно свідомих громадян, формування освіченої, творчої особистості, відтворення національної і світової культури, духовності. The article explores the importance of implementing a culturological approach to the formation of the content of higher education in Ukraine, the essence of which is the education of nationally conscious citizens, the formation of an educated, creative personality, the reproduction of national and world culture, and spirituality.
Опис
Ключові слова
самосвідомість, національна самосвідомість, культурологічний підхід, творчість, національна культура, духовність., self-consciousness, national identity, cultural approach, creativity, national culture, spirituality.
Бібліографічний опис
Зайцева І. Формування національної самосвідомості студентів засобами курсу «Культура українського народу» [Електронне видання] / І. Зайцева // Теорія і методика професійної освіти. –2018. – № 15. – Режим доступу : https://ivetscienceipto.wixsite.com/tmpo/kopiya-14-2018
Зібрання