Податкове консультування компаній в сфері інноваційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – науково-теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності податкового консультування інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти податкового консультування інноваційної діяльності підприємств. Об’єктом дослідження виступає податкове консультування інноваційної діяльності підприємств.. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що інноваційний потенціал комплексно характеризує можливості будь-якого підприємства здійснювати інноваційну діяльність. The purpose of the study is to provide a scientific and theoretical substantiation and develop practical recommendations for improving the efficiency of tax consulting of innovation activities at domestic enterprises. The subject of the study is the theoretical and practical aspects of tax consulting of innovative activities of enterprises. The object of the study is tax consulting of innovative activities of enterprises. The practical significance of the results obtained is that the innovation potential comprehensively characterizes the ability of any enterprise to carry out innovative activities.
Опис
Ключові слова
оподаткування, інноваційна діяльність, інновації, облік, консультації, taxation, innovation, innovation, accounting, consulting
Бібліографічний опис
Саламаха П. І. Податкове консультування компаній в сфері інноваційної діяльності : кваліфікаційна робота / П. І. Саламаха ; наук. кер. С. І. Лєкарь ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 86 с.