Оперативно-розшукове забезпечення виявлення фальсифікації та підробки товарів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Публікація присвячена розгляду питання оперативно-розшукового забезпечення виявлення фальсифікації та підробки товарів. Проаналізована практика виявлення та документування змісту злочинної діяльності щодо незаконного обігу товарів. The publication is devoted to the consideration of the issue of operational search for detection of counterfeiting and counterfeiting of goods. The practice of detecting and documenting the content of criminal activities related to the illicit circulation of goods is analyzed.
Опис
Ключові слова
оперативно-розшукове забезпечення, фальсифікація, підробка товарів, злочинна діяльність, грошові кошти, організовані злочинні групи., operational search security, falsification, counterfeiting, criminal activity, money, organized crime groups.
Бібліографічний опис
Лисенко В. В. Оперативно-розшукове забезпечення виявлення фальсифікації та підробки товарів / В. В. Лисенко // Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. присвячена пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана, 19 квітня 2019 р. / Ун-т ДФС України, Нац. академія внутрішніх справ, Нац. академія служби безпеки України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 191–195.
Зібрання