Податкове навантаження та його вплив на діяльність суб’єктів господарювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – поглиблення теоретико-методичних положень і практичних підходів щодо оцінки рівня податкового навантаження підприємств. Предметом дослідження є теоретико-методичні аспекти та практичні рекомендації щодо оцінки рівня податкового навантаження. Об’єктом дослідження є податкове навантаженням суб’єктів підприємницької діяльності. Одержані результати можуть бути використані при визначенні заходів для регулювання впливу податкового навантаження на діяльність підприємства. The purpose of the study is to deepen the theoretical and methodological provisions and practical approaches to assessing the level of tax burden of enterprises. The subject of the study is theoretical and methodological aspects and practical recommendations for assessing the level of tax burden. The object of the study is the tax burden of business entities. The results obtained can be used to determine measures to regulate the impact of the tax burden on the activities of an enterprise.
Опис
Ключові слова
податкове навантаження, суб’єкти підприємницької діяльності, система оподаткування, воєнний стан, tax burden, business entities, taxation system, martial law
Бібліографічний опис
Боричевський В. О. Податкове навантаження та його вплив на діяльність суб’єктів господарювання : кваліфікаційна робота / В. О. Боричевський ; наук. кер. І. А. Прокопенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 74 с.