Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи

Анотація
У збірнику опубліковано статті здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Видання призначене для молодих вчених, аспірантів, здобувачів вищої освіти. The collection publishes articles by students of the second (master's) level of higher education. The publication is intended for young scientists, post-graduate students, students of higher education.
Опис
Ключові слова
конкурентоспроможність, транснаціональні компанії, країни брікс, зовнішньоекономічна діяльність, корпоративний менеджмент, митна справа, митна політика, економічна безпека, митні органи, податкові органи, податкова політика, competitiveness, transnational companies, BRICS countries, foreign economic activity, corporate management, customs affairs, customs policy, economic security, customs authorities, tax authorities, tax policy
Бібліографічний опис
Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи : у 2-х ч. [Електронний документ] / Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – Ч. 2. – 336 с. – (Серія «Наукові роботи студентів УДФСУ» ; т. 22).