Земельне право

Анотація
Навчальний посібник висвітлює основні питання правового регулювання земельних відносин: підстави і порядок виникнення права власності та права користування земельними ділянками, права і обов’язки землевласників та землекористувачів; підстави припинення права власності та права користування земельними ділянками; розглянуто правовий режим земель і розкрито зміст заходів щодо їх охорони та інші питання. За своєю структурою та змістом відповідає вибірковій навчальній дисципліні «Земельне право». Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти, усіх, кого цікавлять питання правового регулювання земельних відносин. The study guide covers the main issues of legal regulation of land relations: the grounds and procedure for the emergence of ownership rights and the right to use land plots, the rights and obligations of landowners and land users; the grounds for terminating the right of ownership and the right to use land plots; the legal regime of the lands was considered and the contents of the measures for their protection and other issues were revealed. According to its structure and content, it corresponds to the selective educational discipline "Land Law". It is intended for teachers, graduate students and students of higher education institutions, all those who are interested in the legal regulation of land relations.
Опис
Ключові слова
земельне право, земельне законодавство, земельні правовідносини, земельні ділянки, землекористування, land law, land legislation, land legal relations, land plots, land use
Бібліографічний опис
Боднарчук О.Г. Земельне право : навч. посіб. [Електронний документ] / О. Г. Боднарчук, К. М. Васьківська, А. П. Гаврилішин ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 446 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 85).