Специфіка податкового планування: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – дослідження теоретико-методичних та організаційно-правових особливостей податкового планування транснаціональних корпорацій та промислово-фінансових груп в Україні та світі. Предметом дослідження є податкове планування фінансово-промислових груп та транснаціональних корпорацій в глобальному бізнес-середовищі. Об’єктом дослідження є фінансово-промислові групи та транснаціональні корпорацій України За результатами дослідження обґрунтовані теоретичні напрями удосконалення податкового планування фінансово-промислових груп та транснаціональних господарських структур в умовах виконання Україною правил BEPS, які можуть бути використані у проведенні наукових досліджень з цієї тематики. Одержані результати можуть бути використані у діяльності фінансово-промислових груп та транснаціональних господарських структур. The purpose of the work is to study the theoretical, methodological and organizational and legal features of tax planning of transnational corporations and industrial and financial groups in Ukraine and the world. The subject of the study is tax planning of financial and industrial groups and transnational corporations in the global business environment. The object of research is financial and industrial groups and transnational corporations of Ukraine Based on the results of the study, the author substantiates theoretical directions for improving tax planning of financial and industrial groups and transnational business structures in the context of Ukraine's implementation of the BEPS rules, which can be used in conducting research on this topic. The results obtained can be used in the activities of financial and industrial groups and transnational business structures.
Опис
Ключові слова
податкове планування, промислово-фінансові групи, транснаціональні корпорації, офшори, tax planning, industrial and financial groups, transnational corporations, offshore companies
Бібліографічний опис
Піхур А. Р. Специфіка податкового планування: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід : кваліфікаційна робота / А. Р. Піхур ; наук. кер. Т. І. Скоромцова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 102 с.