16-й Міжнародний конгрес середньовічного канонічного права в Сент-Луїсі (липень 2022 року)

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДПУ
Анотація
Теза присвячена роботі 16-го Міжнародного конгресу середньовічного канонічного права, що відбувся в кампусі Сент-Луїського університету, штат Міссурі, США, з 17 по 23 липня 2022 р. Ці тижневі Конгреси, що проводяться кожні чотири роки по різні боки Атлантики, є головною науковою конференцією в галузі середньовічного канонічного права. Традиційно вони залучають вчених з багатьох країн, включаючи не лише медієвістів і каноністів, але й представників суміжних наукових галузей, таких як західна юриспруденція та правові норми, римське право, церковна та папська історія, теологія та біблійна екзегеза, дослідження рукописів, історія культури, суспільства та ідей. Середньовічне канонічне право протягом сотень років входило до міжнародної системи права та мало значний вплив на розвиток західних правових норм, юриспруденції і судової процедури, на історію християнства, на еволюцію папської влади. The thesis is devoted to the work of the 16th International Congress of Medieval Canon Law, held on the campus of St. Louis University, Missouri, USA, from July 17 to 23, 2022. These week-long Congresses, held every four years on different sides of the Atlantic, are the main a scientific conference in the field of medieval canon law. Traditionally, they attract scholars from many countries, including not only medievalists and canonists, but also representatives of related scientific fields, such as Western jurisprudence and legal norms, Roman law, church and papal history, theology and biblical exegesis, manuscript studies, cultural history, society and ideas. Medieval canon law was part of the international legal system for hundreds of years and had a significant impact on the development of Western legal norms, jurisprudence and judicial procedure, on the history of Christianity, and on the evolution of papal power.
Опис
Ключові слова
канонічне право, корпус канонічного права, В’єннський собор, Клементіни, Клемент V, папська приматія, Canon Law, Corpus Juris Canonici, Council of Viennе, Clement V, Clementine Constitutions, Primacy of Popes.
Бібліографічний опис
Мацелик М. О. 16-й Міжнародний конгрес середньовічного канонічного права в Сент-Луїсі (липень 2022 року) / М. О. Мацелик, Г. Ф. Санжарова // VІ Всеукраїнські науково-правові читання пам’яті доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни Нижник: збірник матеріалів / за заг. ред. А. Є. Шевченка. – Ірпінь : Університет ДПУ, 2023. – C. 71–74.
Зібрання