Функціонально-процесуальні гарантії діяльності органів державного фінансового контролю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)
Анотація
У статті зосереджено увагу на необхідності належного правового врегулювання діяльності органів фінансового контролю. Проаналізовано основні правові гарантії та їхній вплив на функціонування законності в державі. Надана характеристика базових гарантій діяльності органів фінансового контролю. In the article attention is concentrated on the necessity of the proper legal settlement of activity of organs of financial control. Attention applies on basic legal guarantees and to their influence on functioning of legality in the state. Thus, description of base guarantees of activity of organs of financial control is conducted.
Опис
Ключові слова
правові гарантії, принципи, законність, органи фінансового контролю, фінансовий контроль., legal guarantees, principles, legality, organs of financial control, financial control.
Бібліографічний опис
Глух М. В. Функціонально-процесуальні гарантії діяльності органів державного фінансового контролю / М. В. Глух, О. П. Мельник // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія : Право. – 2018. – Вип. 3-4 (12-13). – С. 95–101.
Зібрання