Публічне адміністрування в сфері адміністративно-політичної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Формуванні шляхів підвищення ефективності публічного адміністрування в сфері адміністративно-політичної діяльності та забезпечення суспільної безпеки з урахуванням сучасних вимог Formation of ways to increase the efficiency of public administration in the field of administrative and political activities and ensuring public security, taking into account modern requirements
Опис
Ключові слова
публічне адміністрування, сфера, публічно-адміністративна діяльність, управління, місцеве самоврядування, державна влада, суспільна безпека, умови воєнного стану, public administration, sphere, public-administrative activity, management, local self-government, state power, public security, conditions of martial law
Бібліографічний опис
Пигида Н. С. Публічне адміністрування в сфері адміністративно-політичної діяльності : кваліфікаційна робота / Н. С. Пигида ; наук. кер. Н. В. Грабовенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 67 с.