Розкриття інформації фінансовими установами – напрямок посилення захисту прав споживачів фінансових послуг

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У тезах розглядається низка змін до чинного законодавства по захисту інтересів споживачів фінансових послуг, що стосуються становлення єдиних вимог до реклами фінансових послуг та порядок її надання, закріплено ознаки недобросовісної реклами; розкриття інформації про фінансові послуги, порядок та умови діяльності фінансових установ та інше. The abstracts consider a number of changes to the current legislation to protect the interests of consumers of financial services, relating to the formation of uniform requirements for advertising of financial services and the procedure for its provision, fixed signs of unfair advertising; disclosure of information about financial services, the procedure and conditions of financial institutions and more.
Опис
Ключові слова
фінансова установа, розкриття інформації, недобросовісна реклама, захист прав споживачів, financial institution, disclosure of information, unfair advertising, consumer protection
Бібліографічний опис
Мельник О. П. Розкриття інформації фінансовим установами – напрямок посилення захисту прав споживачів фінансових послуг / О. П. Мельник // Фінансова безпека України: сучасний стан правового регулювання та перспективи розвитку : зб. тез V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої науковій школі заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Віктора Тарасовича Білоуса, 29 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь, 2019. – C. 190–193.
Зібрання