Управління платоспроможністю підприємства за матеріалами ТОВ «Кондитерський цех»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Магістерське дослідження розглядає динаміку поглиблення теоретико-методичних основ та удосконалення практичних рекомендацій щодо управління платоспроможністю підприємства. Розкрито економічну сутність та фактори впливу на платоспроможність підприємства; визначено методичні підходи до оцінки управління платоспроможністю підприємства; проаналізувати визначальні тенденції розвитку господарської діяльності підприємства ТОВ «Кондитерський цех» підприємства The master's study examines the dynamics of deepening the theoretical and methodological foundations and improving practical recommendations for managing the company's solvency. The economic essence and factors affecting the solvency of the enterprise are disclosed; methodical approaches to the assessment of enterprise solvency management are defined; to analyze the determining trends in the development of the economic activity of the enterprise LLC "Confectionery shop" of the enterprise
Опис
Ключові слова
платоспроможність, управління, ефективність, ліквідність, фінансова стійкість, solvency, management, efficiency, liquidity, financial stability
Бібліографічний опис
Кутузова І. О. Управління платоспроможністю підприємства за матеріалами ТОВ «Кондитерський цех» : кваліфікаційна робота / І. О. Кутузова ; наук. кер. В. Г. Бодров ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 55 с.