Податкова політика в Україні та її правове забезпечення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінський юридичний часопис
Анотація
Стаття присвячена питанню правових основ податкової політики. Проведено аналіз конституційних норм, що регулюють податкові правовідносини. Доведено, що дотримання принципів стабільності, правової визначеності наблизить українське законодавство до європейських правових стандартів, сприятиме вдосконаленню механізмів правотворчості й правореалізації, слугуватиме додатковою гарантією захищеності платників податків. The article is devoted to the question of the legal basis of tax policy. The analysis of constitutional norms regulating tax relations is carried out. It is proved that adherence to the principles of stability, legal certainty will bring Ukrainian legislation closer to European legal standards, will help to improve the mechanisms of law-making and law-enforcement, will serve as an additional guarantee of the security of taxpayers.
Опис
Ключові слова
податкові правовідносини, податкова політика, принцип стабільності, платники податків, бюджет., tax relations, tax policy, the principle of stability, taxpayers, budget.
Бібліографічний опис
Касьяненко Л. М. Податкова політика в Україні та її правове забезпечення / Л. М. Касьяненко // Ірпінський юридичний часопис. – 2019. – Вип. 3. – С.100–105.
Зібрання