Прогнозування впливу державного фінансування на розвиток аграрного сектору економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економічний вісник
Анотація
У статті реалізовано методичний підхід трендового аналізу та встановлення інтервалів довіри у прогнозуванні впливу державного фінансування на розвиток аграрного сектору економіки України. Обґрунтовано ймовірність рецесії аграрного сектору економіки у 2016 р., внаслідок чого спад сільськогосподарського виробництва може сягнути від 3 до 25 % рівня 2015 р., а продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах – відповідно від 86 до 58 % залежно від сценарію прогнозу. Обсяг фінансового результату (сальдо) до оподаткування у 2016 р. може скласти від 10,8 млрд грн (згідно з нижнім інтервалом довіри) до 108,1 млрд грн (згідно з верхнім інтервалом довіри), а рентабельності сільськогосподарського виробництва – відповідно, від 15,5 до 40 %. The authors have implemented a methodical approach to trend analysis and identification the intervals of confidence in forecasting the impact of state funding on the development of the agricultural sector of economy in Ukraine. The article proves the probability of the recession of the agricultural sector of economy in 2016, which can lead to decline in agricultural production from 3 to 25% of the level of 2015, with the productivity decline in agricultural enterprises from 86 to 58% respectively, depending on the forecast scenario. The volume of financial result (balance) before taxing in 2016 can make up from UAH 10.8 billion (according to the lower confidence interval) to UAH 108.1 billion (according to the upper confidence interval), along with the agricultural production profitability – from 15,5 to 40 % respectively.
Опис
Ключові слова
прогноз, прогнозування, розвиток, показник, державне фінансування, тренд, екстраполяція, ряд динаміки., forecast, forecasting, development, index, state funding, trend, extrapolation, series of dynamics.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Прогнозування впливу державного фінансування на розвиток аграрного сектору економіки // В. В. Мартиненко, О. М. Палюх // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. – 2017. – Вип. 1. – С. 101–109
Зібрання