Захист економічних інтересів держави в умовах глобалізації та механізм його забезпечення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Культура народов Причерноморья
Анотація
У статті розглянуто методологічні підходи щодо захисту економічних інтересів України та розкрито зміст механізму забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації. Проаналізовано основні показники економічної безпеки та запропоновано заходи щодо захисту економічних інтересів держави на мікро - та макрорівні. Надано пропозиції щодо вдосконалення механізму забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації. The article reviews the methodological approaches in relation to protect the economic interests of Ukraine and the contents of the mechanism of providing of economic security in the conditions of globalization. The basic indicators of economic security are analyzed and proposed measures to protect economic interests of the state at the micro and macro level. The proposals to perfect the mechanism of providing of economic security in conditions of globalization are offered.
Опис
Ключові слова
глобалізація, економічна безпека, механізм економічної безпеки, індикатори, порогові значення., globalization, economic security, mechanism of economic security, indicators, threshold values.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Захист економічних інтересів держави в умовах глобалізації та механізм його забезпечення / В. В. Мартиненко // Культура народов Причерноморья. – 2010. – № 188. – С. 62–65
Зібрання