Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування на митну територію України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький
Анотація
Розглядаються питання, що стосуються застосування митного режиму тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування на митну територію України. Issues related to the application of the customs regime of temporary admission by citizens of vehicles for personal use to the customs territory of Ukraine are considered.
Опис
Ключові слова
митна територія, тимчасове ввезення, Державна фіскальна служба України, Митний кодекс України, державна митна справа, транспортні засоби., customs territory, temporary admission, State fiscal service of Ukraine, Customs Code of Ukraine, state customs, transport vehicles.
Бібліографічний опис
Сластьоненко О. О. Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування на митну територію України [Електронний ресурс] / О. О. Сластьоненко, Л. Л. Якимчук // Актуальні проблеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України : зб. тез наук.-практ. інтернет-конф., 28 травня–11 червня 2018 р., м. Ірпінь–м. Хмельницький / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – С. 82–85.
Зібрання