Контрабанда в СРСР під час ІІ Світової війни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
В тезах досліджуються питання особливостей вчинення контрабанди під час ІІ Світової війни та характеризується протидія їй з боку митної служби. The theses investigate the peculiarities of smuggling during World War II and characterize the opposition to it by the customs service.
Опис
Ключові слова
контрабанда, війна, ленд-ліз, дефіцит, митниця, contraband, war, land lease, deficit, customs
Бібліографічний опис
Фрадинський О. А. Контрабанда в СРСР під час ІІ Світової війни. / О. А. Фрадинський // Історія торгівлі, податків та мита : тези доп. VII Міжнар. наук. конф., Дніпропетровськ, 24-25 жовтня 2013 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України [та ін.]. – Київ, 2013. – С. 64–65.
Зібрання