Статистичні індикатори розвитку кібербезпеки в контексті цифрової трансформації економіки й суспільства

Анотація
Узагальнення міжнародного досвіду оцінювання стану кібербезпеки, позиціонування країн за рівнем її розвитку у глобальному просторі, визначення сильних і слабких ланок в управлінні кібербезпекою та забезпечення дієвого захисту кіберпростору на національному рівні. Summarize the international experience o f assessing the cybersecurity, to position countries by their level o f development in the global space, to identify strengths and weaknesses in cybersecurity management, and to ensure effective protection o f cyberspace at the national level.
Опис
Ключові слова
кібербезпека, кіберзагроза, кіберзлочинність, глобальний індекс кібербезпеки, національний індекс кібербезпеки, управління безпекою, cybersecurity, cyber threats, cybercrime, global cybersecurity index, national cybersecurity index, and security management.
Бібліографічний опис
Yerina A. M. Statistical indicators of cybersecurity development in the context of digital transformation of economy and society / А. М. Yerina, I. A. Honchar, S. V. Zaiets // Science and Innovtion. – 2021. – Vol. 17, No. 3. – Р. 3–13.
Зібрання