Технологія початкової підготовки в танцювальному спорті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглядаються питання щодо побудови тренувального процесу та початкової підготовки у танцювальному спорті юних спортсменів. Організація та формування навантажень, використання технічних елементів і вправ для удосконалення. Проведений аналіз тренерської діяльності, узагальнення наукової, навчально-методичної літератури, щодо організації та проведення тренувальних занять та виступу на змаганнях. In the qualification work, issues related to the construction of the training process and initial training in dance sports of young athletes are considered. Organization and formation of loads, use of technical elements and exercises for improvement. Conducted analysis of coaching activity, generalization of scientific, educational and methodological literature, regarding the organization and conduct of training classes and performance at competitions.
Опис
Ключові слова
танцювальний спорт, спортсмен, початкова підготовка, змагання, dance sport, athlete, initial training, competition
Бібліографічний опис
Дьомін В.А. Технологія початкової підготовки в танцювальному спорті : кваліфікаційна робота / В. А. Дьомін ; наук. кер. О. М. Лаврентьєв ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 48 с.