Електронний аудит – сучасна форма електронного контролю (світові тенденції та етапи запровадження)

Анотація
У навчальному посібнику авторським колективом у доступній формі викладено зміст та особливості запровадження та проведення електронного аудиту, розглянуто міжнародний досвід формування стандартного аудиторського файлу (SAF-T), а також проаналізовано спеціалізоване програмне забезпечення. Видання розраховане на широке коло працівників фіскальної сфери, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проведенням податкових перевірок на основі електронних даних платників податків. The training manual of the copyright team in an accessible form outlines the content and features of the implementation and conduct of electronic audit, reviews the international experience of forming a standard audit file (SAF-T), and analyzed specialized software. The publication is intended for a wide range of employees of the fiscal sphere, students of higher education institutions and anyone interested in conducting tax audits based on electronic data of taxpayers.
Опис
Ключові слова
e-аудит, спеціалізоване програмне забезпечення, стандартний аудиторський файл, таксономія, e-audit, specialized software, standard audit file, taxonomy
Бібліографічний опис
Електронний аудит-сучасна форма електронного контролю (світові тенденції та етапи запровадження) ≈ Electronic audit-modern form of electronic control (global trends and stages of implementation) : навч. посіб. / Г. М. Білецька, О. М. Данилова, М. В. Кармаліта ; за заг. ред. Г. М. Білецької. – К: Алерта, 2018. – 206 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 122).