Єдина державна (національна) ідея як основа єдності України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика).
Анотація
Статтю присвячено проблематиці формування в Україні єдиної державної (національної) ідеї. . Висвітлено деякі теоретичні питання цієї вкрай важливої проблеми та причини, які вимагають продовження пошуку формулювання і методи побудови такої державної ідеї в Україні. The article is devoted to the problem of forming a unified state (national) idea in Ukraine. Some theoretical questions of this extremely important problem are covered, the reasons for continuing the search for wording and methods for constructing such a state idea in Ukraine are highlighted.
Опис
Ключові слова
державна ідея, національна ідея, ідеологія, українська нація., state idea, national idea, ideology, Ukrainian nation.
Бібліографічний опис
Вітюк Д. Л. Єдина державна (національна) ідея як основа єдності України / Д. Л. Вітюк // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2018. – Вип. 1-2 (10-11). – С. 9–15.
Зібрання