Дослідження впливу податкових втрат на економічну безпеку України

Анотація
Розглянуто економічні моделі, які можуть застосовуватись для управління податковими ризиками держави у контексті регулювання податкового тиску на економіку, що приведе до покращення економічної безпеки держави. The article considers economic models that can be used to manage the tax risks of the State in the context of regulating the tax pressure on the economy, which will lead to improvement of the economic security of the State.
Опис
Ключові слова
податкові ризики, податкові надходження, податкові втрати, податкове навантаження, tax risks, tax revenues, tax losses, tax burden
Бібліографічний опис
Редич О. В. Дослідження впливу податкових втрат на економічну безпеку України [Електронний ресурс] / О. В. Редич, В. В. Романенко // Конкурентоспроможність національної економіки : матер. ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 жовтня 2017 р. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, економічний факультет, каф. економіки підприємства. – К., 2017. – С. 98–102.
Зібрання