Правове регулювання видів місцевих гарантій в Україні, що формують гарантований місцевий (муніципальний) борг

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Visegrad Journal on Human Rights
Анотація
У статті проаналізовано питання видів місцевих гарантій, що закріплені в законодавстві й реалізуються на практиці. Виокремлено п`ять видів місцевих гарантій, із яких чотири види формують внутрішній гарантований борг Автономної Республіки Крим і територіальних громад міст. Один вид місцевих гарантій, що надаються міжнародним фінансовим організаціям як забезпечення виконання зобов`язань комунальних підприємств за одержаними кредитами, формує зовнішній гарантований місцевий борг. In the article, the issues of types of local guarantees, which are enshrined in the law and are implemented on the practice, are analyzed. There are five types of local guarantees, of which four types from the internal guarantees debt of the Autonomous Republic of Crimea and territorial communities of cities. One from of local guarantees provided to international financial organizations as a guarantee of obligations of utility companies for loans received forms an external guaranteed local debt.
Опис
Ключові слова
місцеві гарантії, місцевий гарантований борг, внутрішні місцеві гарантії, зовнішні місцеві гарантії, державне субкредитування за рахунок залучених коштів., local guarantees, local guarantees debt, domestic local guarantees, external local guarantees, state sub – borrowing at the expense of funds attracted from the MFls.
Бібліографічний опис
Касьяненко Л. Правове регулювання видів місцевих гарантій в Україні, що формують гарантований місцевий (муніципальний) борг / Л. Касьяненко, І. Буряк // Visegrad Journal on Human Rights. – 2018. – № 6 (volume 1). – С.104 –110.
Зібрання