Моделювання та оцінка фінансової стійкості діяльності публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економічний вісник
Анотація
У роботі проведений аналіз фінансових показників публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Нами пропонується системний підхід моделювання та оцінки фінансової стійкості підприємства, заснований на моделі варіаційних мереж. Висвітлено результати факторного аналізу прибутку підприємства. Запропоновано методику аналізу впливу ключових факторів на зміну прибутку підприємства. Сучасний етап розвитку публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» характеризується посиленням негативних тенденцій. Основними стримуючими чинниками розвитку підприємства є складна економіко-політична ситуація в країні, негативна динаміка основних макроекономічних індикаторів, висока вартість гривневого ресурсу, домінуючі девальваційні процеси. The current stage of development of a public joint-stock company «National Joint-Stock Company «Naftogaz of Ukraine» is characterized by an increase of negative trends. The main retaining factors for the enterprise development are the complex economic and political situation in the country, the negative dynamics of the main macroeconomic indicators, the high cost of the UAH resource, and the dominant devaluation processes. One of the conditions for a stable financial and economic development of the industrial enterprises is the proper management of the movement of their financial resources. Consequently, in the case of consideration of the enterprise, it is necessary to proceed from the fact that the key role is played by continuous financial processes, which should be understood as the sequence of tasks or procedures that collectively provide the completion of a particular production activity. The formation of a market financial and credit system requires enterprises to increase the efficiency of activities, competitiveness of petroleum products and services based on the implementation of scientific and technological progress, effective forms of management and management of the enterprise.
Опис
Ключові слова
публічно-акціонерне товариство, фінансові показники, факторний аналіз, варіаційні мережі, прибуток підприємства., public joint stock company, financial indicators, factor analysis, variational networks, company profits.
Бібліографічний опис
Краєвський В. М. Моделювання та оцінка фінансової стійкості діяльності публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» [Електронний ресурс] / В. М. Краєвський, Н. В. Параниця // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. – 2019. – Вип.3. – С. 110–117. – Режим доступу : https://doi.org/10.33244/2617-5932.3.2019.110-117
Зібрання