Державне регулювання в системі фізичного виховання у закладах вищої освіти України.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Обґрунтування науково-методологічних підходів та розробка практичних рекомендацій для органів державної влади з уніфікації механізмів державного регулювання системі фізичного виховання у закладах вищої освіти у закладах вищої освіти України на сучасному етапі Substantiation of scientific and methodological approaches and development of practical recommendations for public authorities on unification of mechanisms of state regulation of the system of physical education in higher education institutions in higher education institutions of Ukraine at the present stage
Опис
Ключові слова
державне регулювання, ефективність, система, фізична культура, спорт, заклади вищої освіти, state regulation, system, effectiveness, physical culture, sports, higher education institutions
Бібліографічний опис
Малинський І. Й. Державне регулювання в системі фізичного виховання у закладах вищої освіти України : кваліфікаційна робота / І. Й. Малинський ; наук. кер. Н. В. Грабовенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 57 с.