Особливості відбору суб'єктів оціночної діяльності, які залучаються митницями для визначення вартості майна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : НДІ фіскальної політики
Анотація
Проаналізовано механізм відбору суб’єктів оціночної діяльності, які залучаються митницями для визначення вартості майна та визначено, що не існує окремого нормативно-правового акту, яким би чітко було врегульовувалася процедура та критерії відбору оцінювача для здійснення оцінки товарів в митних цілях, а тому існує нагальна необхідність у розробці механізму відбору суб’єктів оціночної діяльності та посилення контролю за ними. The mechanism of selection of appraisal entities involved in customs to determine the value of property is analyzed and it is determined that there is no separate legal act that would clearly regulate the procedure and criteria for selection of appraisers for valuation of goods for customs purposes. the need to develop a mechanism for selecting subjects of evaluation activities and strengthening control over them.
Опис
Ключові слова
вартість майна, суб’єкт оціночної діяльності, митниця, property value, subject of appraisal activity, customs
Бібліографічний опис
Попель С. А. Особливості відбору суб'єктів оціночної діяльності, які залучаються митницями для визначення вартості майна / С. А. Попель // Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації : зб. матер. V наук.-практ. інтернет-семінару, 24 лютого-6 березня 2020 р. / М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України, НДІ фіскальної політики. – Ірпінь : НДІ фіскальної політики, 2020. –С. 116–118.
Зібрання