Формування стратегічних пріоритетів зміцнення економічної безпеки національної економіки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні проблеми економіки
Анотація
У статті показано процес формування державної стратегії зміцнення безпеки національної економіки в умовах глобалізації. Проведено стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ підтримання рівня економічної безпеки національної економіки, а також аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз в умовах впливу глобалізації. Доведено, що європейський інтеграційний вектор зовнішньоекономічної політики є необхідним заходом з досягнення головної мети та реалізації намічених стратегічних цілей щодо зміцнення економічної безпеки національної економіки. The article demonstrates the formation of the state strategy for strengthening the national economic security in the context of globalization. Strategic analysis of internal and external environments of economic security of the national economy is conducted, as well as the analysis of strengths and weaknesses, opportunities and threats under globalization. It is proved that the Eurointegration vector of external economic policy is necessary to achieve the main goal and reach the identified strategic objectives, strengthening the economic security of the national economy.
Опис
Ключові слова
стратегія; стратегічні пріоритети; економічна безпека національної економіки., strategy; strategic priorities; economic security of national economy.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Формування стратегічних пріоритетів зміцнення економічної безпеки національної економіки України / В. В. Мартиненко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 5(167). – С. 133–143
Зібрання