Облік і оцінка інтелектуального капіталу підприємства за матеріалами ТОВ «Комплексні будівельні технології»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження охопило широкий спектр аспектів у вдосконаленні організації бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу для підвищення прозорості й достовірності інформації, що генерується на підприємствах. За результатами дослідження уточнено і поглиблено існуючі теоретичні положення щодо управління та оцінювання інтелектуального капіталу підприємства; запропоновано організаційні заходи, спрямовані на удосконалення механізму управління інтелектуальним капіталом; удосконалено послідовність прийняття управлінських рішень при формуванні інтелектуального капіталу; виявлено та узагальнено проблеми управління інвестиційним капіталом підприємства та надано практичні рекомендації щодо його поліпшення. The study covered a wide range of aspects in improving the organization of intellectual capital accounting to increase the transparency and reliability of information generated at enterprises. Based on the results of the study, the existing theoretical provisions regarding the management and evaluation of the intellectual capital of the enterprise were clarified and deepened; organizational measures aimed at improving the intellectual capital management mechanism are proposed; the sequence of management decision-making during the formation of intellectual capital has been improved; problems of managing the enterprise's investment capital are identified and summarized, and practical recommendations for its improvement are provided.
Опис
Ключові слова
інтелектуальний капітал, інтелектуальні активи, людський капітал, структурний капітал, капітал відноси, нематеріальні активи, оцінка, облік, аналіз., intellectual capital, intellectual assets, human capital, structural capital, relational capital, intangible assets, evaluation, accounting, analysis.
Бібліографічний опис
Сурменко І. В. Облік і оцінка інтелектуального капіталу підприємства за матеріалами ТОВ «Комплексні будівельні технології» : кваліфікаційна робота / І. В. Сурменко ; наук. кер. Н. С. Дружинська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 68 с.