Основи кінології

Анотація
Посібник базується на нормативно правовій базі України і літературних джерелах зарубіжних та вітчизняних дослідників, багаторічному досвіді викладання дисципліни що дає змогу використовувати його у навчальному процесі закладів вищої освіти правоохоронних структур, системі службової підготовки правоохоронців. Засвоєння запропонованого матеріалу з кінології у визначеній послідовності та об’ємі надасть можливість створити якісну базову підготовку у всіх правоохоронних структурах що в свою чергу призведе до зростання рівня кваліфікації та іміджу правоохоронця. The manual is based on the legal framework of Ukraine and the literary sources of foreign and domestic researchers, many years of experience teaching the discipline that allows it to be used in the educational process of higher education law enforcement agencies, the system of official training of law enforcement officers. The assimilation of the proposed cynology material in a specific sequence and scope will enable to create quality basic training in all law enforcement agencies, which in turn will lead to an increase in the level of qualification and image of the law enforcement officer.
Опис
Ключові слова
службова собака, класифікація порід собак, відпрацювання оборонних навичок, діяльність кінологічних підрозділів., service dog, classification of dog breeds, development of defensive skills, activity of dog breeding units.
Бібліографічний опис
Основи кінології : навч. посіб. / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, С. А. Антоненко [та ін.] / Ун-т державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. – 126 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 52).