Бюджетна децентралізація в Україні у контексті європейських тенденцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В роботі детально досліджено проблеми та досягнення реформи бюджетної децентралізації в контексті формування доходів місцевого бюджету, їх структуру та джерела наповнення. Вивчено і охарактеризовано теоретичні засади бюджетної децентралізації в Україні та її особливості. Дане дослідження виконано на статистичних матеріалах офіційних джерел статистики та добре проілюстроване. Основними джерелами інформації були сайт Міністерства фінансів України, Державне казначейство України та сайт Децентралізація The work examines in detail the problems and achievements of the budget decentralization reform in the context of the formation of local budget revenues, their structure and sources of filling. The theoretical foundations of budget decentralization in Ukraine and its features are studied and characterized. This study is based on statistical materials from official statistical sources and is well illustrated. The main sources of information were the website of the Ministry of Finance of Ukraine, the State Treasury of Ukraine and the Decentralization website
Опис
Ключові слова
система державних фінансів, державний бюджет, бюджетна децентралізація, державні підприємства, state finance system, state budget, budget decentralization, state enterprises
Бібліографічний опис
Ажичаков С. С. Бюджетна децентралізація в Україні у контексті європейських тенденцій : кваліфікаційна робота / С. С. Ажичаков ; наук. кер. Т. А. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 59 с.