Особливості формування державного боргу України та оцінка боргової стійкості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати мають практичне значення та можуть бути використані при формуванні фінансової політики органами виконавчої влади, зокрема її боргової складової, стосовно зміцнення боргової стійкості України та оптимізації структури державного боргу. The obtained results are of practical importance and can be used in the formation of financial policy by executive authorities, in particular its debt component, in relation to strengthening Ukraine's debt sustainability and optimizing the structure of public debt.
Опис
Ключові слова
державний борг, боргова стійкість, державний бюджет, state debt, debt sustainability, state budget
Бібліографічний опис
Артамонов В. С. Особливості формування державного боргу України та оцінка боргової стійкості : кваліфікаційна робота / В. С. Артамонов ; наук. кер. Т. А. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 59 с.