Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами підприємства в ринкових умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У дипломній роботі визначено основні теоретико-методичні аспектіи управління доходами та проведення аналізу стану бухгалтерського обліку доходів підприємства з метою подальшого вдосконалення аналітичного забезпечення управління доходами підприємства. The thesis defines the main theoretical and methodological aspects of revenue management and the analysis of the state of accounting of the company's revenue in order to further improve the analytical support of the company's revenue management.
Опис
Ключові слова
доходи підприємства, облік, аналіз, обліково-аналітичне забезпечення, інформаційні системи і технології, економетричне моделювання, економетрична модель, прогнозування, enterprise income, accounting, analysis, accounting and analytical support, information systems and technologies, econometric modeling, econometric model, forecasting
Бібліографічний опис
Яремчук І. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами підприємства в ринкових умовах : кваліфікаційна робота / І. В. Яремчук ; наук. кер. Д. С. Пілевич ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес-аналітики. Ірпінь, 2024. 59 с.