Технологія обліку, аналізу та контролю доходів підприємства за матеріалами АТ «ЗЗБК ім.Св.Ковальської»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
На основі узагальнення розглянуто питання розробки теоретичних положень, методологічної бази та практичних рекомендацій щодо організації та вдосконалення обліку доходів, спрямованих на підвищення ефективності управління підприємством. Одержані результати можуть бути використані базовим підприємством та іншими підприємствами, що здійснюють управління доходами. Based on the generalization, the issue of developing theoretical provisions, a methodological base and practical recommendations regarding the organization and improvement of income accounting, aimed at increasing the efficiency of enterprise management, was considered. The obtained results can be used by the base company and other revenue management companies.
Опис
Ключові слова
доходи, облікова політика підприємства, бухгалтерський облік доходів, аналіз доходів, внутрішній контроль, income, accounting policy of the enterprise, accounting of income, analysis of income, internal control
Бібліографічний опис
Арцабка Я. С. Технологія обліку, аналізу та контролю доходів підприємства за матеріалами АТ «ЗЗБК ім.Св.Ковальської» : кваліфікаційна робота / Я. С. Арцабка ; наук. кер. Т. М. Сторожук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. Ірпінь, 2024. 71 с.