Оцінка активів та зобов’язань підприємства у системі бухгалтерського обліку за матеріалами ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У дипломній роборті удосконалено методики оцінки активів та зобов’язань підприємства у системі бухгалтерського обліку. Досліджено економічні сутності категорій «оцінка», визначення її видів та характеристика, визначено класифікації активів та зобов’язань у системі бухгалтерського обліку з метою їх оцінки. За результатами дослідження сформульовані пропозиції, які запропоновані для ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» з метою удосконалення методики оцінки активів і зобов’язань. The thesis studied the theoretical foundations of the current system of accounting and analysis of the financial results of the LLC "LK "D&D". Proposals have been developed to cover losses to ensure the efficient functioning of the enterprise in modern economic conditions. The work is an independent study in which the results of the conducted research on the accounting of financial results and the analysis of prospects for covering los
Опис
Ключові слова
активи, зобов’язання, оцінка, система бухгалтерського обліку, облікова політика, ssets, liabilities, valuation, accounting system, accounting policy
Бібліографічний опис
Міла О. Є. Оцінка активів та зобов’язань підприємства у системі бухгалтерського обліку за матеріалами ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» : кваліфікаційна робота / О. Є. Міла ; наук. кер. О. П. Колісник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. Ірпінь, 2024. 81 с.