Видатки бюджету на економічну діяльність держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Одержані результати можуть бути використані пропозиції можуть бути використані на практиці щодо усунення негативних впливів на формування доходної частини бюджету. The obtained results can be used and suggestions can be used in practice to eliminate negative effects on the formation of the revenue part of the budget.
Опис
Ключові слова
державний борг, державний бюджет, видатки державного бюджету., budgetary system, state budget, state budget expenditures.
Бібліографічний опис
Кочин Н. М. Видатки бюджету на економічну діяльність держави : кваліфікаційна робота / Н. М. Кочин ; наук. кер. О. А. Білецька ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 63 с.