Бюджетне забезпечення розвитку соціальної сфери в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
За результатами дослідження розроблено рекомендації, що мають практичне значення та спрямовані на поглиблення реформи соціального захисту населення та належного бюджетного забезпечення даної сфери. Одержані результати можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях стосовно підвищення ефективності бюджетного забезпечення розвитку соціальної сфери. Based on the results of the study, recommendations have been developed that have practical significance and are aimed at deepening the reform of the social protection of the population and the proper budgetary provision of this area. The obtained results can be used in further scientific research on the increasing the effectiveness of budgetary support for the development of the social sphere.
Опис
Ключові слова
бюджетне фінансування, соціальна сфера, соціальний захист, соціальне забезпечення, видатки державного бюджету, соціальне страхування, budget financing, social sphere, social protection, social security, state budget expenditures, social insurance
Бібліографічний опис
Рябокінь Т. Д. Бюджетне забезпечення розвитку соціальної сфери в Україні : кваліфікаційна робота / Т. Д. Рябокінь ; наук. кер. Т. А. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 58 с.