Бюджетний дефіцит:причини,види та шляхи оптимізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В процесі дослідження було поглиблено теоретичні засади дефіциту бюджету, досліджено основні тенденції у сфері бюджетного дефіциту та оцінено його динаміку. На основі розглянутого зарубіжного досвіду управління дефіцитом державного бюджету необхідно провести ряд заходів щодо вдосконалення бюджетної політики України. In the course of the research, the theoretical foundations of the budget deficit were deepened, the main trends in the field of the budget deficit were investigated, and its dynamics were assessed. On the basis of the considered foreign experience of managing the state budget deficit, it is necessary to carry out a number of measures to improve the budget policy of Ukraine.
Опис
Ключові слова
бюджетний дефіцит, функціональні фінанси, податкові платежі, державний бюджет, budget deficit, functional finances, tax payments, state budget
Бібліографічний опис
Яворський Р. М. Бюджетний дефіцит:причини,види та шляхи оптимізації : кваліфікаційна робота / Р. М. Яворський ; наук. кер. М. Д. Бедринець ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 61 с.