Взаємодія органів публічної влади з громадськістю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Вивчення понять, завдань та функцій механізму взаємодії органів публічної влади з громадськістю, визначення сукупності характеристик такої взаємодії як механізму демократії та важливого чинника побудови громадянського суспільства Study of concepts, tasks and functions of the mechanism of interaction of public authorities with the public, definition set of characteristics of such interaction as a mechanism of democracy and an important factor in building civil society
Опис
Ключові слова
селищна військова державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, громадськість, взаємодія, механізми взаємодії, village military state administration, local self-government bodies, public, interaction, mechanisms of interaction
Бібліографічний опис
Кондратюк А. В. Взаємодія органів публічної влади з громадськістю : кваліфікаційна робота / А. В. Кондратюк ; наук. кер. Н. В. Грабовенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально гуманітарних технологій, спорту та реабілітації, Каф. менеджменту та публічного управління. Ірпінь, 2024. 67 с.