Моніторинг ефективності управління об’єктами державної власності в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В роботі розкрито інституційно-організаційні чинники, еволюція державного сектору в Україні та особливості управління майном в умовах військового стану в Україні, окреслено поняття та сутність управління об’єктами державної власності, продемонстровано європейський досвід управління об’єктами публічної власності та визначено можливості його використання в Україні The work reveals the institutional and organizational factors, the evolution of the public sector in Ukraine and the peculiarities of property management under the conditions of martial law in Ukraine, outlines the concept and essence of the management of state-owned objects, demonstrates the European experience of managing publicly owned objects and defines possibilities of its use in Ukraine
Опис
Ключові слова
державна власність, корпоративне право, державне майно, державна власність, державне підприємство, Фонд державного майна, state property, corporate law, state property, state property, state enterprise, State Property Fund
Бібліографічний опис
Буряк О. Г. Моніторинг ефективності управління об’єктами державної власності в Україні : кваліфікаційна робота / О. Г. Буряк ; наук. кер. С. А. Супруненко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально гуманітарних технологій, спорту та реабілітації, Каф. менеджменту та публічного управління. Ірпінь, 2024. 63 с.