Трансформація системи державного управління України в умовах суспільно-політичних змін

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Робота полягає в історичному аналізі та обґрунтуванні трансформації суспільно-політичних змін системи державного управління в сучасній Україні на засадах суспільного розвитку та формування пропозицій щодо можливостей впровадження нових механізмів демократичного державотворення The work consists in historical analysis and justification transformation of socio-political changes in the state administration system in modern Ukraine on the basis of social development and the formation of proposals for possibilities of introducing new mechanisms of democratic state-building
Опис
Ключові слова
політичний стан, суспільно-політичні зміни, військовий стан, трансформація, державне управління, political situation, socio-political changes, military situation, transformation, public administration
Бібліографічний опис
Буряк Я. В. Трансформація системи державного управління України в умовах суспільно-політичних змін : кваліфікаційна робота / Я. В. Буряк ; наук. кер. С. А. Супруненко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально гуманітарних технологій, спорту та реабілітації, Каф. менеджменту та публічного управління. Ірпінь, 2024. 69 с.