Державна політика у сфері розвитку інформаційної інфраструктури України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В даній роботі досліджено сутність державної інформаційної інфраструктури, охарактеризовано центральні органи державної виконавчої влади України в галузі інформації, здійснено аналіз стану дії організаційно-правових механізмів державної політики у сфері розвитку інформаційної інфраструктури та визначено сучасні механізми міжсекторальної взаємодії у сфері розвитку інформаційної інфраструктури, напрямки вдосконалення організаційно-правових механізмів державної політики у сфері розвитку інформаційної інфраструктури This paper examines the essence of the state information infrastructure, characterizes the central bodies of the state executive power of Ukraine in the field of information, analyzes the state of operation of organizational and legal mechanisms of state policy in the field of information infrastructure development, and modern mechanisms of intersectoral interaction in the field of information infrastructure development, directions for improving the organizational and legal mechanisms of the state policies in the field of information infrastructure development
Опис
Ключові слова
інформаційна інфраструктура, інтернет, цифровізація, цифрові послуги, ІТ-сфера, кібербезпека, SWOT-аналіз, information infrastructure, Internet, digitalisation, digital services, IT sector, cybersecurity, SWOT analysis
Бібліографічний опис
Василенко Д. О. Державна політика у сфері розвитку інформаційної інфраструктури України : кваліфікаційна робота / Д. О. Василенко ; наук. кер. С. А. Супруненко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально гуманітарних технологій, спорту та реабілітації, Каф. менеджменту та публічного управління. Ірпінь, 2024. 59 с.