Управління інвестиційною діяльністю органів публічної влади на основі використання проектного підходу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Робота полягає в проведенні аналізу теоретичних та методичних основ управління інвестиційною діяльністю органів публічної влади з використанням проєктного підходу, а також в обґрунтуванні подальших перспектив The work consists in conducting an analysis of the theoretical and methodological foundations of management of investment activities of public authorities using a project approach, as well as in substantiating further perspectives
Опис
Ключові слова
бюджетна комісія, управління інвестиційною діяльністю, проектний підхід, органи публічної влади, budget commission, investment management activities, project approach, public authorities
Бібліографічний опис
Пікуль Г. О. Управління інвестиційною діяльністю органів публічної влади на основі використання проектного підходу : кваліфікаційна робота / Г. О. Пікуль ; наук. кер. І. Г. Єрко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально гуманітарних технологій, спорту та реабілітації, Каф. менеджменту та публічного управління. Ірпінь, 2024. 63 с.