Розвиток системи екологічного оподаткування в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти розвитку системи екологічного оподаткування в Україні. Вивчення системи екологічного оподаткування в Україні, спрямованих на підвищення ефективності та цільового використання коштів від сплати екологічного податку. Сформульовані нові завдання та функції органів ДПС України для належного впровадження розвитку системи екологічного оподаткування в Україні. The paper examines theoretical and practical aspects of the development of the system of environmental taxation in Ukraine. Study of the system of environmental taxation in Ukraine, aimed at increasing the efficiency and targeted use of funds from the payment of environmental tax. New tasks and functions of the bodies of the DPS of Ukraine were formulated for the proper implementation of the development of the ecological taxation system in Ukraine.
Опис
Ключові слова
екологічне оподаткування, забруднення, мінімізація, ставка податку, environmental taxation, pollution, minimization, tax rate
Бібліографічний опис
Монастирська М. А. Розвиток системи екологічного оподаткування в Україні : кваліфікаційна робота / М. А. Монастирська ; наук. кер. О. С. Іванишина ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. адміністрування податків. Ірпінь, 2024. 71 с.