Тарас Шевченко та українська інтелектуальна історія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
У статті розглянуто постать Тараса Григоровича Шевченка. Проаналізовано культурний внесок в історію української літератури та культури. The article examines the figure of Taras Hryhorovych Shevchenko. The cultural contribution to the history of Ukrainian literature and culture is analyzed.
Опис
Ключові слова
Тарас Шевченко, інтелектуальна історія, Taras Shevchenko, intellectual history
Бібліографічний опис
Готра О. Тарас Шевченко та українська інтелектуальна історія [Електронний ресурс] / О. Готра // VIII Міжнародний конгрес україністів. Історія. Політологія. Філософія. Збірник наукових статей / голов. ред. Г. Скрипник ; НАН України, МАУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2017. – С. 100-111
Зібрання